Tato stránka je přístupná pouze pro veterinární lékaře
s platnou licencí.

Kontakty

Poštová adresa

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA spol. s.r.o.
Račianska 77,
831 02 Bratislava

Kontaktné osoby

MVDr. Tatiana Tóthová - riaditeľka
tatiana.tothova@ceva.com

MVDr. Milan Štefkovič, Ph.D. – technický, marketingový manažér hospodárske zvieratá
milan.stefkovic@ceva.com

MVDr. Richard Macek - Obchodný riaditeľ
richard.macek@ceva.com

MVDr. Lucia Šuľáková - Marketingový a produktový manažér pre malé zvieratá
lucia.sulakova@ceva.com

E-Mail

info@cevaclub.sk

Webstránka

www.cevaclub.sk

Telefón a fax

Tel. +421 2 55 56 64 88,
Fax: +421 2 55 56 65 87