Tato stránka je přístupná pouze pro veterinární lékaře
s platnou licencí.

O firmě

CEVA Animal Health Slovakia, spol. s r.o. je dceřinná společnost CEVA SANTÉ ANIMALE se sídlem ve Francii. V průběhu posledních pěti let patříme mezi tři nejrychleji rostoucí veterinární farmaceutické společnosti a v současnosti nám patří deváté místo z pohledu velikosti obratu.

Naše expertýza se zaměřuje především na důležité oblasti farmacie a biologie, a to především na prasata, drůbež, hovězí dobytek a společenská zvířata. Neustále se snažíme najít lepší řešení na existující a znovuobjevené nemoci s cílem zlepšit život a produktivitu zvířat.

V současnosti téměř 75% ze všech onemocnění lidí má původ u zvířat. CEVA je součástí boje proti infekčním nemocem, které mohou být přeneseny z divoce žijících anebo domácích zvířat a ptáků na člověka – zoonózám, ke kterým patří také ptačí chřipka, brucelóza a Q-horečka.

CEVA podporuje a přispívá do vícero welfare a sociálních programů ve světě. Naše práce v této oblasti začíná výzkumem, vývojem, výrobou a dodáváním léků pro nejchudší chovatele dobytka. Náš SOS program (Stamp Out Sleeping sickness – potlačení spavé nemoci) v Ugandě je toho dobrým příkladem. Ve Velké Británii podporujeme prostřednictvím DAP obojků největší charitativní organizaci.

CEVA úspěšně kombinuje profitabilitu s dlouhodobým růstem. Jsme přítomni na celém světě prostřednictvím dceřinných společností, výzkumných center, výrobních závodů a spolupracujících firem v Evropě, Severní Americe a v Africe, Středním východě, Asii, Pacifiku i Jižní Americe.